Nasze cele zrównoważonego rozwoju

Nasze Cele Zrównoważonego Rozwoju

Są w pełni zgodne z naszymi zobowiązaniami i zostały ustanowione dzięki zaangażowaniu interesariuszy oraz kompleksowej analizie istotności.

Cele Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030.

Zdefiniowaliśmy solidną podstawę dla naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, wyznaczając rok 2022 jako punkt wyjścia, od którego pracujemy, aby osiągnąć znaczący postęp w zakresie zrównoważonych praktyk i odpowiedzialności społecznej.

Rozwiązania opakowaniowe

Aby sprostać dominującym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem w naszej branży, angażujemy się w opracowywanie nowych rozwiązań opakowaniowych.

Naszym głównym celem jest tworzenie produktów, które nie tylko optymalizują zużycie materiałów, ale także skutecznie redukują emisję gazów cieplarnianych.

Ludzie

Naszym celem jest promowanie kultury bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia, aktywnie promując różnorodność i integrację.

Dobre wykorzystanie wiedzy wynikającej z wieloletniego doświadczenia, w połączeniu z dynamicznym rozwojem nowych umiejętności, jest niezbędne do wdrażania rozwiązań, które pozytywnie wpływają na ludzi, planetę i naszą firmę.

Chcemy rozwijać się z naszymi ludźmi.

Operacje

Koncentrujemy się na ciągłej poprawie wydajności operacyjnej i efektywności, dostarczając wartości poprzez optymalizację zużycia zasobów, a także znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów.

Naszym celem jest ulepszanie naszych procesów i urządzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Społeczność

Jesteśmy zaangażowani w społeczności, w których działamy, dążąc do rozwoju projektów w dziedzinie edukacji, bezpieczeństwa i dobrobytu.

Naszym celem jest potrojenie liczby osób, które skorzystają z tych projektów, aby dotrzeć do co najmniej 7200 osób.

Łańcuch wartości

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem są złożone, a współpraca ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Dlatego współpraca z dostawcami, klientami i innymi partnerami jest jednym z naszych najważniejszych celów.

Naszym celem jest promowanie wiedzy, wdrażanie działań i promowanie projektów współpracy z organizacjami, które są częścią naszego łańcucha wartości.

Podejmujemy dziś proaktywne działania, oparte na przekonaniu, że opakowania odgrywają fundamentalną rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonego świata.