Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

W Colep Packaging traktujemy zrównoważony rozwój jako okazję do przygotowania się i dbania o przyszłość naszej firmy, skupiając naszą uwagę na tym, co najważniejsze.

Jesteśmy w pełni zaangażowani w:

Dążenie do rozwiązań opakowaniowych w odpowiedzi na wyzwania stojące przed światem

Dążymy do zrozumienia wyzwań i napięć związanych ze zrównoważonym rozwojem w naszej sieci, opracowując rozwiązania, które odpowiadają na te wyzwania i przekształcają je w możliwości biznesowe.
Takie podejście pozwoli naszej firmie prosperować i przyczyni się do dobrobytu przyrody i społeczeństwa

Promocji Rozwoju naszej społeczności

Wspieramy inicjatywy w społecznościach, w których się znajdujemy, w celu poprawy życia ludzi z silnym naciskiem na zdrowie, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i ciągłą edukację

Nie iść na żadne ustępstwa w kwestii bezpieczeństwa i poprawić samopoczucie i rozwój naszych pracowników

Zobowiązujemy się rozwijać i wspierać naszych pracowników oraz zapewniać, aby bezpieczeństwo było naszym głównym priorytetem

Bycie odpowiedzialnym graczem w łańcuchu wartości

Wspieramy inicjatywy w społecznościach, w których się znajdujemy, w celu poprawy życia ludzi z silnym naciskiem na zdrowie, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i ciągłą edukację

Stale ulepszać nasze działania, respektując granice planety

Wierzymy, że możliwy jest rozwój i wzrost naszego biznesu w bezpiecznych granicach w stosunku do systemu Ziemi. Koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu naszych działań i procesów, aby mieć pozytywny wpływ na naszą planetę

W Colep Packaging traktujemy zrównoważony rozwój jako okazję do przygotowania się i dbania o przyszłość naszej firmy , skupiając naszą uwagę na tym co najważniejsze.